Diensten

Verzorgen van aangiften

Wij verzorgen aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, erfbelasting en dividendbelasting.

Wijziging in ondernemingsvorm
Hieronder verstaan wij het begeleiden van eenmanszaken, vennootschappen onder firma’s naar een besloten vennootschapstructuur. Het begeleiden van herstructureringen, aankoop van onderneming en ook het opheffen van ondernemingen.

Bezwaar- en beroepprocedures
Indien de belastingdienst ons inziens ten onrechte afwijkt van de ingediende aangifte, zullen wij indien nodig een bezwaarprocedure voeren en vervolgens indien en voor zover nodig een beroeps- en/of cassatieprocedure.

Begeleiding bij faillissement
Indien u geconfronteerd wordt met een faillissement, kan het zijn dat belastingschulden op u in privé of op uw andere onderneming worden verhaald. Lang niet altijd zijn de belastingschulden zoals die worden verhaald ook terecht. Door het alsnog doen van juiste aangiften kan bijvoorbeeld de betreffende belastingschuld mogelijk verlaagd worden.

Verzorgen aangiften voor buitenlandse werknemers
Wij verzorgen aangiften inkomstenbelasting voor buitenlandse werknemers. Indien gewenst kan hierbij ook nog worden gekeken naar het recht op bijvoorbeeld Zorgtoeslag, kinderbijslag en dergelijke. In samenwerking met een groter accountantskantoor kunnen op korte termijn ook grote aantallen aangiften verzorgd worden.