View Sidebar

Stichting Senioren Service Center

De Stichting SENIOR SERVICE CENTER heeft zich tot doel gesteld als non-profit organisatie activiteiten te ontplooien gericht op objectieve voorlichting, met name op financieel/juridisch terrein, aan de seniorendoelgroep.

Alleen al getalsmatig vormen de Senioren een belangrijke groep voor de overheid, maatschappelijke instellingen en niet in de laatste plaats voor bedrijven. Veel branches spelen steeds nadrukkelijker in op de specifieke behoeften van Senioren.

Voorbeelden zijn de fietsenbranche (gebruiksgemak, comfort), de vakantiemarkt (wandelvakanties, Nordic walking arrangementen) , mobiliteit (NS met de voordeelurenkaart), onderwijs (HOVO-programma’s, d.w.z. Hoger Onderwijs voor Ouderen, zijn razend populair).

Het is opvallend, dat vanuit de financieel/juridische dienstverlening geen specifieke op de doelgroep gerichte activiteiten worden ontplooid. Terwijl juist op dit terrein een enorme behoefte bestaat aan professionele dienstverlening en objectieve voorlichting. Denk b.v. aan vragen over testament, slim schenken, benutting van overwaarde van het huis ten behoeve van pensioen-aanvulling en de fiscaal zo voordelig mogelijke afhandeling ervan.

Ten behoeve van de dienstverlening aan senioren heeft D’Appel Fiscaal Adviesbureau afspraken met Senior Service Center gemaakt. Er gelden aangepaste tarieven voor het verzorgen en begeleiden van de aangifte Inkomstenbelasting voor particulieren. Tevens vindt dan een gratis controle plaats van de aangiftes van voorgaande jaren, met als doel te bekijken of extra teruggave mogelijk is.
Belangrijk is dat nauw wordt samengewerkt met andere partners van Senior Service Center in de regio, met name de notariële en financiële planningpartners.