View Sidebar

Belastingteruggave buitenlandse werknemers

PDF belasting teruggave buitenlandse werknemers in nederland
PDF prijstabel aangifte inkomstenbelasting buitenlandse werknemers

Indien u vorig jaar of de afgelopen jaren in Nederland heeft gewerkt en u heeft niet een geheel kalenderjaar gewerkt in Nederland, dan heeft u zeer waarschijnlijk recht op een gedeeltelijke teruggave van belastingen/premies in Nederland.

Ons kantoor kan voor u bekijken of u voor een teruggave in aanmerking komt. Indien u recht heeft op een teruggave dan berekenen wij hiervoor een bedrag van € 75 per aangifte (inclusief omzetbelasting). Indien u geen recht heeft op een teruggave, dan berekenen wij u geen kosten.

Wij hebben nodig om voor u te bekijken of het zinvol is om een aangifte te doen:

  • jaaropgave(n) van het betreffende jaar van de Nederlandse werkgever/inhoudingsplichtige,
  • aantal premie/belasting dagen in Nederland, dit kan de werkgever verstrekken,
  • E101 of A1 verklaring indien u niet premieplichtig was in Nederland, maar in het buitenland,
  • naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer,
  • kopie geldig legitimatiebewijs.

 

Voorbeeld Duitse werknemer in Nederland over 2009 en 2010

Jaar 2009 2010
Loon € 19.912 € 20.957
Ingehouden loonheffingPremies € 5.072 € 5.523
Premie/belastingdagen 252 237
Teruggave volgens onze programmatuur € 3.356 € 3.742
Teruggave volgens programmatuur belastingdienst € 1.601 € 1.621

Indien u van onze diensten gebruikt wilt maken dan kunt u contact opnemen met:

De heer Mr. S. Greydanus FB
Tel: 0031-50-4042054
Mob: 0031-6-55816816
Email: info@dappel.nl
 

Toelichting teruggave:
Bij werkzaamheden gedurende een deel van het jaar wordt een deel van de van toepassing zijnde heffingskortingen niet uitbetaald, deze worden uitgesmeerd over het gehele jaar, bij aangifte alsnog recht op niet gebruikte deel van toepassing zijnde heffingskortingen.

Bij een gedeeltelijke premieplicht gedurende het jaar, mag het premie inkomen herleid worden naar het aantal dagen dat men in Nederland premieplichtig is. In voorbeeld jaar 2009 bedraagt het premie inkomen 252/360 x € 19.912 is € 13.938. Volgens belastingdienst bedraagt premie inkomen 252/360 x € 32.127 (maximaal premie inkomen op jaarbasis) zijnde € 22.489, omdat werkelijk inkomen lager is, mag € 19.912. Lager premie inkomen toepasbaar op basis van uitspraak van Hof den Bosch, LJN: BN5162 van 4 juni 2010. Staatssecretaris is niet in cassatie gegaan tegen uitspraak. (verschil ongeveer € 19.912 – € 13.938 x 31,15%).