View Sidebar

Adó-visszatérítés

PDF ado visszatérítés (hongaars)

Ha Ön tavaly, vagy az azt megelőző években Hollandiában dolgozott, és a munkavégzés időtartama rövidebb volt egy teljes naptári évnél, akkor igen valószínű, hogy Ön jogosult a Hollandiában befizetett adók/ járulékok részleges visszatérítésére.

Irodánk meg tudja vizsgálni, hogy a visszatérítés alkalmazható-e az Ön esetében. Amennyiben Ön visszatérítésre jogosult, akkor ezért bevallásonként 75 € díjat számolunk fel (ez az ár tartalmazza a forgalmi adót is). Ha Ön nem jogosult visszatérítésre, akkor nem számolunk fel Önnek költséget.

Az alábbiakra van szükségünk ahhoz, hogy megvizsgáljuk, érdemes-e Önnek bevallást készíteni:

  • a holland munkáltató/ járulékfizetésre kötelezett adott évre vonatkozó éves bevallása(i),
  • a járulékra/ adózásra vonatkozó napok száma Hollandiában, ezt a munkáltató tudja rendelkezésre bocsátani,
  • E101 vagy A1 nyilatkozat, amennyiben Ön nem Hollandiában, hanem külföldön volt járulékfizetésre kötelezett,
  • név, cím, születési dátum és társadalombiztosítási szám,
  • ervényes személyazonossági igazolvány másolata.

 

Egy Hollandiában munkát végzett német munkavállaló példája a 2009. és 2010. évekre vonatkozóan

Év 2009 2010
Munkabér € 19.912 € 20.957
Levont adókedvezmények járulékok € 5.072 € 5.523
árulék/ adó szempontjából számításba veendő napok száma 252 237
Visszatérítés a programunk szerint € 3.356 € 3.742
Visszatérítés az adóhivatal programja szerint € 1.601 € 1.621

Amennyiben igénybe szeretné venni szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba

S. Greydanus FB úrral.
Tel: 0031-50-4042054
Mobil: 0031-6-55816816
E-mail: info@dappel.nl
 

Visszatérítésre vonatkozó tájékoztatás:
Az év egy részében végzett munkatevékenységek esetén az adókedvezmények egy része nem kerül kifizetésre, ezeket az egész évre osztják el. A bevallásban azonban igényelhető az adókedvezmény fel nem használt része.

Év közbeni, részleges járulékfizetési kötelezettség esetén a járulékok átszámíthatók a hollandiai járulékfizetésre kötelezett napok számára. A példában, a 2009-re vonatkozó járulékköteles jövedelem 252/360 x 19.912 €, azaz 13.938 €. Az adóhivatal szerint a járulékköteles jövedelem 252/360 x 32.127 € (a maximális járulékköteles jövedelem éves szinten), azaz 22.489 €. Mivel azonban a tényleges járulékköteles jövedelem alacsonyabb, alkalmazható a 19.912 eurós összeg. Az alacsonyabb járulékköteles jövedelem alkalmazható a den Bosch-i Bíróság ítélete alapján, LJN szám: BN5162, 2010. június 4.. Az államtitkár nem kérte az ítélet felülvizsgálatát. (a különbözet körülbelül 19.912 € – 13.938 € x 31,15%).